PIAGAM PELANGGAN

 

Kami Warga Sekolah Kebangsaan Nanga Balang Kapit Dengan Penuh Keiltizaman Berusaha Untuk:
i. Menyemai budaya kecemerlangan di kalangan warga sekolah.
ii. Menyemai rasa tanggungjawab serta budaya penyayang di kalangan murid-murid.
iii.  Mengamalkan ketulusan dalam semua  urusan   bagi tujuan hubungan kemanusiaan di kalangan warga sekolah.
v. Mengamalkan ketelusan dalam semua urusan   bagi tujuan hubungan kemasyarakatan.
vi.  Melahirkan murid yang cemerlang,berdisiplin,dan berilmu .